Adatvédelem

A Club Tihany Zrt. (székhely: 8237 Tihany, Rév u. 3., cégjegyzékszám: 19-10- 500016, adószám: 10187186-2-19, telefonszám: +36 87 538 564, e-mail: reserv@clubtihany.hu, sales@clubtihany.hu, fax: +36 87 538 516, önállóan képviseli: Károly Tamás ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.


Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 8237 Tihany, Rév 3. sz. alatt.


Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Club Tihany Zrt.
Cím: H-8237 Tihany, Rév u. 3.
Levelezési cím: H -8237 Tihany, Rév u.3.
Telefon: +36 87 538 564
Fax: +36 87 538 516
E-mail: reserv@clubtihany.hu
Web: www.clubtihany.hu

Teljes adatvédelmi tájékoztató letöltése 

 

Adatvédelmi szabályzat letöltése 

 

Adatvédelmi szabályzat melléklete